Ke stažení

Údaje o zdravotním stavu dítěte je nutné potvrdit u dětského či obvodního lékaře – dokument „Lékařské potvrzení – a spolu s dokumentem „Čestné prohlášení zákonného zástupce a Prohlášení COVID-19“ odevzdá dítě nebo zákonný zástupce v den nástupu na tábor.

BEZ TĚCHTO DOKUMENTŮ NENÍ MOŽNÉ DÍTĚ NA TÁBOR PŘIJMOUT!

  • Lékařské potvrzení je platné 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
  • Čestné prohlášení zákonného zástupce nesmí být starší než 1 den před nástupem na tábor!

Rovněž prosíme o přiložení kopie kartičky zdravotní pojišťovny.
Pro případnou komunikaci je nutné v přihlášce uvést Vaše telefonní číslo (nejlépe mobilní) a důležité informace o dítěti (např. smí-li se koupat, opalovat, kdy byl očkován proti tetanu, další zdravotní problémy či alergie, zda je alergik, používání léků a balíčků proti bodnutí hmyzem).