Kontakty

Organizátor tábora

Tábor Střela pod Strážištěm - spolek pro letní táborovou činnost

Identifikační číslo: 04682114
Spisová značka: L 7490 vedená u Krajského soudu v Plzni (Výpis ze spolkového rejstříku)
Sídlo: Modřínová 588, Senec, 330 08 Zruč-Senec

info@tabor-strela.cz
Číslo účtu: 115-1964390247/0100

Účel a cíle spolku

Spolek je dobrovolným, nezávislým a nevládním sdružením občanů, kteří se sdružili k realizaci společných zájmů a cíle a kteří se na realizaci společného cíle podílejí.

Cílem spolku je organizace volnočasových aktivit pro děti a mládež formou práce vychovatelů a vedoucích na dětských zotavovacích rekreacích za účelem všestranného rozvoje dětí, zejména v oblasti sportu, turistiky, ochrany přírody, společenské odpovědnosti, vzájemného respektu, empatie a tvořivosti.

Hlavní činností spolku je pořádání krátkodobých a vícedenních akcí, zejména dětských táborů.

Spolek se nejen svojí hlavní činností podílí na vytváření občanské společnosti.

Kontaktní osoby

Mgr. Jiří Holeček
Hlavní vedoucí tábora, předseda spolku
+420 777 622 108 (v průběhu tábora +420 604 921 508)
jiri.holecek@tabor-strela.cz

Adresa do tábora

LDT Střela pod Strážištěm
p. Kralovice, 331 41

Provozovatel areálu tábora

Drahomíra Srbová
ÚO OSPZV-ASO ČR
Stříbrská 537
333 01 Stod

IČO: 18245102

Kontakt na provozovatelku areálu tábora – paní Srbovou: 731 196 515, drasrbova@seznam.cz