Nejčastěji kladené dotazy

Na tomto místě jsme se Vám pokusili co nejlépe zodpovědět dotazy, které nejčastěji od rodičů slýcháme. Věříme, že Vám přinejmenším pomohou se co nejlépe rozhodnout při výběru tábora pro Vaše dítě.

» Jak je to s kvalifikací a zkušenostmi vedoucích?

Většina vedoucích na našem táboře byla proškolena Institutem dětí a mládeže MŠMT a jsou tedy držiteli osvědčení o absolvování odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží. Řada našich vedoucích rovněž studuje pedagogické obory na vysokých školách po celé ČR.

Bývá zvykem, že šikovné a schopné děti, které na náš tábor jezdí již řadu let, mohou po dovršení 15 let nastoupit místo praktikanta, jakési pravé ruky oddílového vedoucího. Pod dohledem zkušeného vedoucího tak sbírají zkušenosti, aby pak od 18 let mohli zcela samostatně vést svůj vlastní oddíl.

» Jak je to se stravováním na táboře?

Stravování dětí je zajištěno pětkrát denně. K snídani je vždy k dispozici teplý nápoj. Dopolední i odpolední svačina má povětšinou podobu pečiva, ovoce, jogurtu apod. K obědu je vždy polévka a hlavní teplé jídlo. Večeře bývají zpravidla také teplé.

Personál kuchyně tvoří zkušené kuchařky, které mají s vařením, stejně tak jako se sestavováním vyváženého jídelníčku pro dětské kolektivy bohaté zkušenosti.

» Mají děti noční hlídky?

Noční hlídky na našem táboře mají zcela symbolický charakter a jsou zcela dobrovolné. Hlídku drží společně 2 až 3 děti, které jsou pravidelně kontrolovány oddílovým vedoucím, strážní budka se navíc nachází v bezprostřední blízkosti budovy vedoucích. Pro děti je to jeden z mnoha táborových zážitků, který jim dává pocit důležitosti, avšak pokud se Vaše dítě bojí tmy, nic se neděje. V budově vedoucích je po celou noc k dispozici noční hlídka, která hlídá tábor a je dětem k dispozici v případě jakéhokoliv problému.

» Co všechno je zahrnuto v ceně tábora?

V ceně tábora je zahrnuto táborové tričko, stravování pětkrát denně, doprava na tábor i zpět táborovým autobusem či jízdné při výletech mimo tábor. Po zaplacení poukazu tedy děti na táboře již nemusí platit nic, kromě nějaké té sladkosti na výletě.


Pokud byste se nás rádi zeptali na nějakou jinou otázku ohledně tábora, můžete tak učinit na emailové adrese info@tabor-strela.cz. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.