Odměňujeme včas přihlášené i naše věrné táborníky. Ani sourozenci nepřijdou zkrátka…..

Přehled cen za tábor 2018

Základní cena

4500 Kč

Také letos však pro Vás máme připravený slevový program! Čtěte níže.

platbu je možné rozložit na zálohu 2000 Kč a doplatek 2500 Kč

Přihlásit se na tábor!

 Co získáte v ceně tábora?

Táborové tričko ZDARMA!

Možnost dopravy na tábor autobusem z Plzně a zpět ZDARMA!

Všechny výlety a vstupy v rámci tábora ZDARMA!

A mnoho dalšího!

 

Cena pro loňské účastníky při včasném přihlášení

 4200 Kč

platbu je možné rozložit na zálohu 2000 Kč a doplatek 2200 Kč

sleva 300 Kč!

Akční cena pouze do 28.2.2018 *)

Akční cena je platná při zaplacení alespoň zálohy do konce platnosti akce.

Každý loňský účastník obdrží emailem slevový kód

Přihlásit se na tábor!

*) provozovatel si vyhrazuje právo akční nabídku kdykoliv předčasně ukončit

Cena při včasném přihlášení

4300 Kč

platbu je možné rozložit na zálohu 2000 Kč a doplatek 2300 Kč

sleva 200 Kč!

Akční cena pouze do 28.2.2018 *)

Akční cena je platná při zaplacení alespoň zálohy do konce platnosti akce.

Přihlásit se na tábor!

*) provozovatel si vyhrazuje právo akční nabídku kdykoliv předčasně ukončit

Základní cena pro loňské účastníky

 4400 Kč

platbu je možné rozložit na zálohu 2000 Kč a doplatek 2400 Kč

sleva 100 Kč!

Každý loňský účastník obdrží emailem slevový kód

Přihlásit se na tábor!

Sleva pro sourozence

– 100 Kč pro každého ze sourozenců **)

Sourozenci jsou myšleni alespoň dva přihlášení účastníci tábora, kteří mají stejného zákonného zástupce. Stejného zákonného zástupce je rovněž nutné uvést na všech přihláškách, na kterých chcete uplatnit sourozeneckou slevu.

**) Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnou slevu, jestliže má důvodné podezření, že údaje uvedené v přihlášce nejsou pravdivé.

Základní cena pro včas přihlášené sourozence – loňské účastníky

4100 Kč

sleva 400 Kč pro každého ze sourozenců! Při dvou sourozencích tedy ušetříte 800 Kč!

Přihlásit se na tábor!

Základní cena pro včas přihlášené sourozence

4200 Kč

sleva 300 Kč pro každého ze sourozenců! Při dvou sourozencích tedy ušetříte 600 Kč!

Přihlásit se na tábor!

Základní cena pro sourozence

4400 Kč

sleva 100 Kč pro každého ze sourozenců! Při dvou sourozencích tedy ušetříte 200 Kč!

Přihlásit se na tábor!


Instrukce k platbám

  • Platbu za tábor, prosím, provádějte bankovním příkazem na číslo účtu: 115-1964390247/0100 (Komerční banka). Pokud z jakéhokoliv důvodu nemáte možnost bankovního převodu, můžete peníze vložit na náš účet na kterékoliv pobočce Komerční banky. Při platbě použijte jako variabilní symbol číslo Vaší objednávky z těchto stránek (číslo za symbolem # v e-mailovém potvrzení), do zprávy pro příjemce můžete uvést jméno a příjmení.
  • Pokud přihlašujete více dětí, provádějte platby za každé dítě zvlášť s příslušnými čísly objednávek. Platby neslučujte! Vystavujete se tak riziku, že nebudeme schopni vaši platbu dohledat.
  • Přihlášení na tábor se řídí Smluvními podmínkami. Prosím, pečlivě si je přečtěte.
  • Platbu za tábor je možné provést buď najednou v plné výši, nebo nejprve uhradit zálohu a později zbytek ceny tábora.
  • Zálohu, případně celou částku, je nutné zaplatit do 10 dní od potvrzení přijetí přihlášky (e-mailem po kontrole zadaných údajů). Doplatek pak musí být zaplacen nejpozději v den nástupu dítěte na tábor.
  • Pokud do 24 hodin od odeslání přihlášky neobdržíte email s číslem objednávky, zkontrolujte si prosím v emailu složku Spam, případně nás kontaktujte.
  • V případě nezaplacení alespoň zálohy do 10 dní od potvrzení přijetí přihlášky si provozovatel vyhrazuje právo přihlášku stornovat.

Žádáme rodiče, aby pečlivě překontrolovali správnost údajů při zadávání platby.

Přihláška se stává platnou až po jejím zaplacení! Potvrzení přijetí platby na náš účet obdržíte zpravidla do týdne od odeslání.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně plateb či potřeby individuálních platebních podmínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese prihlasky@tabor-strela.cz nebo na čísle 737 557 192 (Michal Špeta).


Storno poplatky

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným storno poplatkům. Zejména pak storno poplatkům po začátku tábora, které platí ve chvíli, kdy Vaše dítě na tábor nenastoupí nebo z něj odjede předčasně. Storno poplatky pokrývají náklady, které již byly v danou chvíli vynaloženy na zajištění pobytu Vašeho dítěte a nelze je tedy vrátit. Děkujeme za pochopení.

Pakliže budete dostatečně dopředu vědět, že se Vaše dítě nebude moci zúčastnit celého tábora, lze dohodnou sníženou cenu tábora individuálně. V takovém případě nás samozřejmě neváhejte kontaktovat.

Časové období Výše storno poplatku
Více než 60 dní začátkem tábora 500 Kč
60 – 45 dní začátkem tábora 1 000 Kč
1 – 45 dní začátkem tábora 2 000 Kč
od dne začátku tábora včetně vracíme pouze poměrnou část ceny tábora podle tabulky níže

Vratky při dřívějším odjezdu z tábora

Pokud dítě odjede z tábora dříve, vracíme poměrnou částku z ceny tábora dle tabulky níže. Vratka se řídí Smluvními podmínkami. Dovolujeme si Vás upozornit, že na vratku nevzniká nárok, jestliže bylo dítě vyloučeno z tábora pro hrubé porušení táborového řádku a z dalších důvodů vyjmenovaných ve Smluvních podmínkách.

Den odjezdu z tábora Výše vratky poměrné části ceny tábora
1. 1 800 Kč
2. 1 600 Kč
3. 1 400 Kč
4. 1 200 Kč
5. 1 000 Kč
6. 800 Kč
7. 600 Kč
8. 400 Kč
9. 200 Kč
10. 0 Kč
11. 0 Kč
12. 0 Kč
13. 0 Kč
14. 0 Kč

Pokud dítě nastoupí později nebo se neúčastní tábora pouze v některých dnech, je výše vratky předmětem individuálního posouzení.