Střela 2020

Vážení rodiče, kamarádi, Střeláci,

S velikou lítostí Vám bohužel musíme oznámit, že nebudeme letos Tábor Střela pořádat.

Je nám to všem velice líto, že tradici, která trvá již druhou dekádu, musíme přerušit. Toto rozhodnutí pro nás není jednoduché. Uvědomujeme si, že vám a vašim dětem tímto rozhodnutím můžeme zkomplikovat letní prázdniny, proto jsme opravdu pečlivě vše zvažovali a pokusíme se vám naše rozhodnutí vysvětlit.

Proč jsme se rozhodli tábor letos nekonat?

1. Personál

V tuto chvíli panuje veliká nejistota, za by se nám podařilo zajistit dostatek kvalitních a prověřených oddílových vedoucích a dalších pracovníků tábora, neboť někteří pracují např. ve zdravotnictví či ve firmách, které nyní obnovují provoz, a neví, zda dostanou dovolenou v termínu tábora.

2. Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Dále nás k tomuto rozhodnutí vede řada obav ale také strach, který v nás vyvolává obtížná predikce epidemiologické situace v období letních prázdnin. V pátek 15. 5. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví hygienicko-protiepidemiologická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020. V těchto opatření je řada informací, požadavků a doporučení, které při velikosti našeho tábora a při počtu 150 dětí a 25 zaměstnanců, velice zkomplikují jeho pořádání. Naprosto se vytrácí radost, kterou zažíváme při organizaci tábora a plánování celotáborové hry. 

Namátkou uvádíme některá opaření vydané Ministerstvem zdravotnictví:

Podle počtu účastníků akce vytvořit skupiny (oddíly) dětí, u kterých by se omezil vzájemný kontakt např. na táboře by se neměly pořádat společné akce pro všechny děti a pokud ano, měly by být skupiny dětí v bezpečných odstupech, nejlépe pokud by se jednalo o skupiny dětí ubytovaných ve stejné části tábora… V rámci zájmových aktivit se předpokládá oddělení skupin dětí dle jednotlivých oddílů.

V praxi by to znamenalo výrazné omezení společných večerních nástupů, táboráků, sportovních utkání a soutěží mezi oddíly. Prakticky bychom museli pořádat 10-12 malých táborů v jednom velkém táboře.

Doporučuje se používat nejlépe roušky jednorázové, skladování čistých roušek zajistit zdravotníkem, nastavit pravidla pro výdej, obměnu a uložení použitých roušek event. způsob vyvařování textilních roušek. 

Doporučená doba nošení jedné roušky jsou zhruba 2 hodiny, což znamená zhruba zásobu 1000 roušek na jediný den tábora, které bychom měli mít pro všechny případy k dispozici. Při ceně 15-25 Kč za jednu roušku to je nezanedbatelná položka.

V případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena. U ostatních infekcí záleží na jejich druhu a rozsahu jejích rozšíření v daném kolektivu a dalších faktorech ohniska nákazy. S touto eventualitou je nutné seznámit rodiče před zahájením akce tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost po celou dobu konání akce.

K jakémukoliv onemocnění na našem táboře jsme vždy přistupovali maximálně obezřetně a naši zdravotníci vždy dělají maximum pro to, aby nedošlo k ohrožení zdraví dětí na táboře. Okamžité ukončení tábora bylo dosud opravdu výjimečným opatřením, ke kterému jsem zatím nikdy nemuseli přikročit. Bohužel onemocnění COVID-19 je v současné době považováno za natolik nebezpečné, že by jediný případ tohoto onemocnění na táboře znamenal jeho ukončení. A přesto, že počty nakažených se vyvíjí pozitivně, nikdo neví, jaká bude situace za 2 měsíce. Za daných podmínek si myslíme, že pravděpodobnost předčasného ukončení tábora je vyšší, než bychom chtěli a v takovém případě bychom vám i sobě způsobili ještě více nepříjemností.

Obdobně dle možností zabezpečit časově nebo prostorově oddělený skupinový výdej stravy.

Zajistit, aby se oddíly při výdeji jídla nepotkávaly, je při velikosti našeho tábora velice náročné. Zcela jistě by nám výdej jídla zabral mnohem více času na úkor jiných aktivit.

Dle epidemiologické situace se doporučuje omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody… Dle epidemiologické situace vyloučit dopravu účastníků hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí, pořádání výletů do měst… Omezit návštěvu rodičů.

Náš tábor je v chatové oblasti s celou řadou dalších táborů v okolí. Izolace tábora je tak téměř nemožná. Rovněž bychom nesměli vyrazit na delší výlety po okolí, na které byly děti zvyklé. Omezení návštěv rodičů je pak jedno z nejkomplikovanějších. Uvědomujeme si, že pro mnoho dětí je náročné strávit 2 týdny mimo domov. Letos bychom však museli návštěvy rodičů (včetně návštěvního dne) úplně zrušit a možné by byly pouze v zvlášť odůvodněných případech.

3. Podoba tábora a radost z jeho pořádání

Uvedená opatření Ministerstva zdravotnictví jsou pro nás natolik omezující, že jsme se rozhodli tábor letos nekonat. Nechceme dělat „tábor pro tábor“ a rezignovat na kvalitu, na kterou jste zvyklí. Jsme přesvědčeni, že letos by to byl úplně jiný tábor. Zároveň je pro nás také důležité mít z pořádání tábora radost a těšit se na jeho pořádání. Bohužel současná situace nám toto těšení vzala. Věříme, že naše rozhodnutí chápete. 

4. Jak to bude s platbou za tábor?

V březnovém emailu jsme vás informovali, že bychom vám nabídli možnost voucherů na rok 2021. Tuto možnost jsme se ale po konzultaci s paní účetní našeho spolku rozhodli nerealizovat a platby vám zašleme na vaše účty zpět (do 15. 6. 2020).

Závěrem Vám a Vašim dětem přejeme hodně zdraví, děkujeme za pochopení našeho rozhodnutí, a pokud to situace v roce 2021 dovolí, tak za rok na táboře Střela na viděnou.

Za všechny pracovníky tábora Střela

Hlavní vedoucí Jiří Holeček a programový vedoucí Michal Špeta